УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЛАДАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПРИЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17583, смт. Ладан Прилуцького району, Чернігівської області, вул. Миру, 77-а  тел. (04637) 7-73-32

Сорок шоста сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 15

від  16  червня   2020 року  

Про затвердження ставок

земельного податку на 2021 рік

                     

                   Керуючись  ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до п. 274.1 ст. 274 і п. 277.1 ст. 277 Податкового кодексу України, сесія селищної ради

В И Р І Ш И Л А :

 

                    1. Затвердити «Положення про порядок справляння плати за землю на території Ладанської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області».

                     2. Затвердити ставки земельного податку  на 2021 рік для фізичних осіб та юридичних осіб в межах та за межами населеного пункту відповідно до додатку.

 

                    3. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на інформаційному стенді селищної ради та на веб-сайті.

 

                     

 

 

 

 

                     Селищний голова                                 О.ПАДАЛКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                              

                                                                                                           рішенням  46 сесії 7 скликання

                                                                                                           Ладанської селищної ради
                                                                                                           від 16 червня 2020 року

 

                                                                                                                     

 

 

  •  

про порядок справляння плати за землю на території Ладанської    селищної ради Прилуцького району Чернігівської області

 

І. Загальні    положення.

                          1.1.  Плата за землю встановлюється   на  підставі Податкового кодексу України (із  змінами  і  доповненнями), Закону України від 28.12.2014 року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо податкової реформи», Бюджетного кодексу України (із змінами і доповненнями) та статтями 25, 26, 42, 59 , 73  Закону   України   “Про    місцеве   самоврядування  в  Україні” (із  змінами  і  доповненнями) і впроваджується на території Ладанської селищної ради.

ІІ.  Платники податку.

                          2.1. Платниками земельного податку є:

                          2. 1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

                          2.1.2. землекористувачі.

                          2.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

ІІІ.  Об’єкт  оподаткування.

 

                          3.1. Об'єктом оподаткування земельним податком є :

.                         3.1. 1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

                          3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

                          3.2. Земельна ділянка, надана в оренду.

                          3.3.Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

                          3.3.1. Не сплачується податок за:

                          3.3.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

                             3.3.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

                            3.3.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

                            3.3.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

 

                             3.3.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

                            3.3.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

                           3.3.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

                           3.3.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

ІV. База оподаткування.

                            4.1. Базою оподаткування є:

                            4.1.1 нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Розділом XII Податкового Кодексу України;

                            4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

         4.2. Рішення сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах міста офіційно оприлюднюється сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

V. Ставки плати за землю.

                             5.1. Ставка земельного податку для юридичних осіб  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 1 %  від їх нормативної грошової оцінки.

                             Ставка земельного податку для фізичних осіб за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 0,1 % ( смт. Ладан) та 0,3 % (с. Подище) від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 1 %  від їх нормативної грошової оцінки.

                             5.2. Ставка  земельного податку встановлюється у розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

                            5.3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів встановлюються в розмірі 5 %  нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області ( крім садівничих товариств, для яких ставка земельного податку становить 0,3 % від нормативно-грошової оцінки одиниці ріллі по області) та  для фізичних осіб, які самостійно обробляють земельні частки (паї) ставка земельного податку становить 1% від нормативно-грошової оцінки одиниці ріллі по  області ).

                          5.4. Ставки  земельного податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пунктів 5.1 та 5.2 цього розділу.

                         5.5.  Орендн а плата встановлюється у договорі оренди між орендодавцем  

             (власником) і орендарем  в розмірі 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної

              ділянки.

                           5.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

VI. Пільги.

                        6.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

                        6.1.1. Від сплати податку звільняються:

                                    а) інваліди першої і другої групи;

                                    б)фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

                                    в) пенсіонери (за віком);

                        г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

                                   ґ) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

                                   д) інваліди війни першої, другої і третьої групи;

                                       е) учасники АТО, члени сімей учасників АТО (при наявності підтверджуючих документів, передбачених законодавством).

 

                         6.1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм

                      а) для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

                                     б) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

                                  в) для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

                                  г) для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

                                  ґ) для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

                          6.1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

                         6.2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

                         6.2.1 Від сплати податку звільняються:

                 а) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

                                    б) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

                           Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

                         У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх

підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

                                    в) бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом  Міністрів України;

                                    г) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або  місцевих (міського, районного, обласного) бюджетів;

                                ґ) заповідники, парки державної та комунальної власності;

                                   д) дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

                                   е) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, Державна прикордонна служба України, Державна служба надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, органи внутрішніх справ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 

                              6.3. Сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

              Сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

               Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

                             6.3.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

                            6.3.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

VІІ.  Податковий період.

                          7.1. Базовим податковим (звітним) періодом  для плати за землю є календарний рік.

                             7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

.

VІІІ. Порядок обчислення та строки сплати плати за землю.

                          8.1. Порядок обчислення земельного податку, строки сплати, особливості оподаткування застосовується відповідно до вимог статей 284, 286, 287 Податкового кодексу України

                         8.2 Порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету міста  застосовується відповідно до вимог статей 286, 287 Податкового кодексу України.

 

ІХ. Відповідальність  і  контроль.

                           9.1.  Платники податку несуть  відповідальність  за  повноту сплати плати за землю до  місцевого   бюджету відповідно до чинного  законодавства.

                           9.2.  Контроль  за   сплатою  плати за землю здійснюється   контролюючим органом.

Завантажити ставки земельного податку