О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення конкурсу на посаду директора

Комунального закладу «Ладанський ліцей» Ладанської селищної ради

 

Виконавчий комітет Ладанської селищної ради, як уповноважений орган засновника комунального закладу, рішенням «Про проведення конкурсу на посаду директора Комунального закладу «Ладанський ліцей» Ладанської селищної ради» від 05 липня 2021 року № 62 оголошує конкурс на посаду директора Комунального закладу «Ладанський ліцей» Ладанської селищної ради.

 

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Комунальний заклад «Ладанський ліцей» Ладанської селищної ради (ЄДРПОУ 04412449);

вулиця Миру, буд. 114, смт Ладан, Прилуцький район, Чернігівська область, 17583

Найменування посади та умови оплати праці

Директор Комунального закладу «Ладанський ліцей» Ладанської селищної ради.

Посадовий оклад директора закладу, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами, наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами; рішень Ладанської селищної ради та виконавчого комітету Ладанської селищної ради, розпоряджень Ладанського селищного голови.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Директором закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу особа, яка:

- є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі

Для участі в конкурсі подаються особисто (або подає уповноважена згідно довіреності особа) такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості, строк якої не перевищує 1 рік з дати видачі;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного та наркологічного огляду;

- складений у довільній формі мотиваційний лист, що містить візію стратегії розвитку закладу освіти.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Строк подання документів для участі в конкурсі – з дня оприлюднення цього оголошення до 17:00 год. 30 липня 2021 року.

Місце подання документів для участі в конкурсі –  смт Ладан, вул. Миру, буд. 77, корп. А.

Документи приймаються за описом, копія якого надається особі, яка їх подає.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурс на посади керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Ладанської селищної територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ладанської селищної ради від 05 липня 2021 року № 60 (далі – Положення), і складається з наступних етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) формування та затвердження складу конкурсної комісії;

4) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

5) перевірка та оцінка конкурсною комісією поданих для участі в конкурсі документів на відповідність встановленим вимогам;

6) прийняття конкурсною комісією рішення про допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

7) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу освіти;

8) проведення конкурсною комісією конкурсного відбору;

9) визначення рішенням конкурсної комісії переможця конкурсу;

10) оприлюднення результатів конкурсу.

Прийняття конкурсною комісією рішення про допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі та його оприлюднення на офіційному вебсайті Ладанської селищної ради (https://ladanska-gromada.gov.ua) – 31 липня 2021 року.

Ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу освіти відбудеться о 9:00 год. 02 серпня 2021 року у приміщенні Ладанського ліцею за адресою:

смт Ладан, вул. Миру, буд.114.

Дата конкурсного відбору – 09 серпня 2021 року.

Місце початку конкурсного відбору – адміністративне приміщення Ладанської селищної ради, що знаходиться за адресою: смт Ладан, вул. Миру, буд. 77, корп. А, зала засідань.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

1) перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», інших законів України та прийнятих на їх основі підзаконних актів органів виконавчої влади, та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування, в тому числі на знання Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших законів України та прийнятих на їх основі підзаконних актів органів виконавчої влади, статуту закладу освіти та інших нормативно-правових актів.

Перевірка знання кандидатами законодавства проводиться у формі письмового тестування в порядку надання кандидатами письмових відповідей на п’ять питань одного з сорока тестових білетів, що сформовані з переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти згідно Положення.

Зразки ситуаційних завдань згідно Положення.

Оцінювання виконання кандидатами конкурсного випробування здійснюється згідно форм та критеріїв оцінювання, визначених у Положенні.

Прийняття конкурсною комісією рішення про результати конкурсного відбору та його оприлюднення на офіційному вебсайті Ладанської селищної ради (https://ladanska-gromada.gov.ua) – 11 серпня 2021 року.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі

Шрамко Тетяна Анатоліївна, головний спеціаліст гуманітарного відділу Ладанської селищної ради

+380509594342

ladan_gumvd@ukr.net

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                  Юлія ШАКУРА