Пiд час дiї воєнного стану вiдповiдно до пункту 2 частини першої статтi 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» вiд 12 травня 2015 року № 389-VIII вiйськове командування разом iз вiйськовими адмiнiстрацiями (у разi їx утворення) можуть самостiйно або iз залученням органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування запроваджувати трудову повиннiсть для працездатних осiб та залучати їx до суспiльно корисних робiт. Таке рiшення доводиться до вiдома населення через засоби масової iнформацiї. Правовi та органiзацiйнi засади залучення працездатних осiб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, а також питання соціального захисту працездатних осiб, що залучаються до їх виконання, визначенi Порядком залучення працездатних осiб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 13.07.2011 №753.

        Трудова повиннiсть – це короткостроковий трудовий обов'язок на перiод мобілізації воєнного часу з метою виконання робiт, що мають оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, якi виникли в перiод воєнного стану, та їх наслiдкiв, що не потребує обов'язкової згоди особи, стосовно якої запроваджуєтъся такий трудовий обов'язок.

        Суспiльно кориснi роботи - види тимчасової трудової дiяльностi працездатних осiб в умовах воєнного стану. До суспільно корисних робіт залучаються працездатнi особи, у тому числi особи, якi не пiдлягають призову на військову службу, якi за віком i станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробiтнi та iншi незайнятi особи. Отже, зареєстровані безробiтнi зобов'язанi брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування. У разi вiдмови без поважних причин, якi пiдтверджуються вiдповiдними документами, від виконання суспiльно корисних робіт в умовах воєнного стану реєстрація безробiтного припиняється.

        Обов'язок кожного українця боронити Батькiвщину та працювати там, де в цьому є потреба. Закликаємо ycix до виконання громадянського обов'язку й виконання вимог працівників служби зайнятостi щодо забезпечення робочими руками пiдприємств-замовникiв суспільно корисних робiт.

Україна понад усе!

       Пiд час дiї воєнного стану вiдповiдно до пункту 2 частини першої статтi 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» вiд 12 травня 2015 року № 389-VIII вiйськове командування разом iз вiйськовими адмiнiстрацiями (у разi їx утворення) можуть самостiйно або iз залученням органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування запроваджувати трудову повиннiсть для працездатних осiб та залучати їx до суспiльно корисних робiт. Таке рiшення доводиться до вiдома населення через засоби масової iнформацiї. Правовi та органiзацiйнi засади залучення працездатних осiб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, а також питання соціального захисту працездатних осiб, що залучаються до їх виконання, визначенi Порядком залучення працездатних осiб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 13.07.2011 №753.

        Трудова повиннiсть – це короткостроковий трудовий обов'язок на перiод мобілізації воєнного часу з метою виконання робiт, що мають оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, якi виникли в перiод воєнного стану, та їх наслiдкiв, що не потребує обов'язкової згоди особи, стосовно якої запроваджуєтъся такий трудовий обов'язок.

        Суспiльно кориснi роботи - види тимчасової трудової дiяльностi працездатних осiб в умовах воєнного стану. До суспільно корисних робіт залучаються працездатнi особи, у тому числi особи, якi не пiдлягають призову на військову службу, якi за віком i станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробiтнi та iншi незайнятi особи. Отже, зареєстровані безробiтнi зобов'язанi брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування. У разi вiдмови без поважних причин, якi пiдтверджуються вiдповiдними документами, від виконання суспiльно корисних робіт в умовах воєнного стану реєстрація безробiтного припиняється.

        Обов'язок кожного українця боронити Батькiвщину та працювати там, де в цьому є потреба. Закликаємо ycix до виконання громадянського обов'язку й виконання вимог працівників служби зайнятостi щодо забезпечення робочими руками пiдприємств-замовникiв суспільно корисних робiт.

Україна понад усе!