Фото без опису

Основне завдання відділу – збереження сім’ї, тому що сім’я є найкращим середовищем для виховання і розвитку дитини, головною умовою її безпеки і благополуччя. Спеціалістами відділу проводиться соціальна робота та надання базових соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають або мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини, спричинені безробіттям, інвалідністю, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю та іншими чинниками.

До осіб/сімей, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників належать:

 • сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
 • сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;
 • сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
 • сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;
 • сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;
 • сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;
 • малозабезпечені сім’ї з дітьми;
 • сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;
 • сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;
 • сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;
 • сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;
 • жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;
 • неповнолітні одинокі матері (батьки);
 • діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;
 • особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • особи з особливими освітніми потребами;
 • внутрішньо переміщені особи;
 • повнолітні недієздатні особи (у разі відсутності в них опікуна);
 • особи, звільнені з місць позбавлення волі або перебувають в МПВ, засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі та членами їх сімей;
 • учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
Відділ соціальної підтримки сімї, дітей та молоді надає відповідно до державних 
стандартів соціальних послуг такі послуги:
 • соціальна профілактика (організація заходів щодо запобігання потрапляння в складні життєві обставини шляхом проведення тренінгів, лекцій, бесід тощо);
 • соціальний супровід (відвідування отримувачів послуг за місцем проживання, оцінка потреб сім’ї/особи, організація та забезпечення отримувачів послуг різного роду підтримкою та допомогою);
 • консультування (допомога в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем та пошук шляхів їх розв’язання);
 • посередництво (допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту);
 • інформування (надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг);
 • екстрене (кризове) втручання (перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо);
 • соціальна інтеграція та реінтеграція (допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків);
 • представництво інтересів (ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням; допомога в оформленні або відновленні документів, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо);
 • соціальна адаптація (навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків).