Основним завданням відділу є надання соціальних послуг за місцем

 проживання/перебування  

громадянам, які знаходяться в складних життєвих обставинах.

Відділ не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

          Відділ соціальної допомоги вдома та надання адресної натуральної та грошової 
допомоги надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:
  • догляд вдома  (допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів).

Послуга  «Догляд вдома» надається наступним категоріям осіб: особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги; дітям з інвалідністю; особам з інвалідністю; особам з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності). 16 соціальних робітників безпосередньо забезпечують надання вище зазначеним категоріям соціальної послуги «Догляд вдома».

  • натуральна допомога (за фінансової можливості – надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одяг, взуття, інших предметів першої необхідності, послуги швачки, перукарські послуги, ремонтні роботи, обробіток присадибної ділянки, косіння трави біля будинку, рубання та розпилювання дров тощо).

Вище зазначена послуга надається наступним категоріям осіб: малозабезпеченим особам; громадянам похилого віку; особам з інвалідністю особи, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування/потребують паліативної допомоги; особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; бездомні особи; особи, звільнені від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; біженці/шукачі притулку.

       

Порядок організації надання соціальних послуг

Відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня                2020 року № 587, особи/сім`ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, мають право на надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб.

Соціальні послуги надаються отримувачам:

1) за рахунок бюджетних коштів;

2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

     Центр, як надавач соціальних послуг комунального сектору, надає соціальні послуги:

          1.За рахунок бюджетних коштів:

          а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України, - всі соціальні послуги;

     іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених вище, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

     2. З установленням диференційованої плати надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб відповідно до Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року 429.

    3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

     1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

     2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

     Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Розрахунок середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг здійснюється відповідно до Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України №419 від 16 червня 2020 року.

Розмір плати за соціальні послуги визначає надавач соціальних послуг залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються.