ТАРАСЕНКО Ігор Григорович - завідувач сектору архітектури, будівництва, містобудування, комунального майна та послуг Ладанської селищної ради

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКТОР АРХІТЕКТУРИ, БУДІНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПОСЛУГ

ЛАДАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ  

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор архітектури, будівництва, містобудування, комунального майна та послуг (далі – сектор) є структурним підрозділом Ладанської селищної ради, який утворюється селищною радою, підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядкованим селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючому справами виконавчого комітету селищної ради відповідно до розподілу функціональних повноважень.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету України, рішеннями Ладанської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Працівники сектору є посадовими особами місцевого самоврядування.

 1.4. Структура та чисельність сектору затверджується Ладанською селищною радою.

1.5. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою згідно чинного законодавства.

 

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1. Основними завданнями та функціями сектору є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури, будівництва, містобудування, комунального майна та послуг на території Ладанської територіальної громади;

- надання пропозицій щодо комплексного розвитку населених пунктів, забудови населених пунктів на території громади, поліпшення їх архітектурного вигляду, організація розроблення, забезпечення проходження експертизи і затвердження генеральних планів  населених пунктів та іншої містобудівної документації громади;

- забезпечення додержання у сфері будівництва та архітектури державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

- забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури, містобудування, об’єктів культурної спадщини, пам’яток історії, монументального мистецтва;

- координація роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства по наданню послуг;

- реалізація повноважень виконавчих органів селищної ради в частині здійснення постійного самоврядного контролю за дотриманням законодавства України про благоустрій населених пунктів, Правил благоустрою території населених пунктів Ладанської селищної ради;

- подання пропозицій до програм соціально-економічного розвитку з питань архітектури, будівництва, містобудування, комунального майна та послуг, подання їх на розгляд сесії;

2.2. Основними завданнями та функціями сектору у сфері містобудування та архітектури є:

-  забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Ладанської селищної ради;

- аналіз стану містобудування на території селищної ради, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території селищної ради, поліпшення їх архітектурного вигляду;

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

- забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;

- погодження архітектурних рішень об’єктів благоустрою, малих архітектурних форм;

- підготовка та надання витягів з містобудівної документації;

- розгляд заяв від фізичних та юридичних осіб щодо присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна та готує проекти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштових адрес;

- ведення обліку забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів громади, внесення пропозицій на сесію щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- організація та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної  документації на місцевому рівні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011року, проводить роботу з розгляду пропозицій громадськості;

-  розроблення та надання до селищної ради пропозицій щодо використання та забудову територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

- візування проектів рішень селищної ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на предмет їх відповідності генеральним планам населених пунктів та іншій містобудівній документації;

- забезпечення ведення містобудівного кадастру селищної ради, проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

2.3. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури або (в разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань у селищній раді утворюється архітектурно-містобудівна рада.

2.3.1 Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Положення про архітектурно-містобудівну раду розробленого на основі Типового положення про архітектурно-містобудівну раду.

2.3.2 Склад ради та положення про неї затверджується розпорядженням селищного голови за поданням завідувача сектору.

2.4. Основними завданнями  та функціями сектору у сфері будівництва є:

- розгляд пропозицій по планах і програмах будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності;

- підготовка і надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

- підготовка і надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

- здійснення в установленому порядку контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові територій;

- залучення представників органів державного архітектурно-будівельного контролю до перевірок та зупинення будівництва, яке здійснюється з порушенням проектної документації або роботи проводяться без оформлення належним чином документів що дають право  на виконання будівельних робіт;

- надання пропозицій щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів селищної ради;

- підготовка і видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

2.5. Основними завданнями та функціями сектору у сфері комунального майна та послуг є:

- надання пропозицій щодо затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів громади;

- здійснення аналізу стану виконання селищних програм, забезпечення участі у підготовці звіту щодо їх виконання;

- здійснення, в межах своєї компетенції, контролю за станом експлуатації та утриманням об’єктів комунального господарства та інфраструктури незалежно від форм власності;

- надання пропозицій щодо розроблення і реалізації місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури;

- здійснення моніторингу підготовки об’єктів житлового господарства та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період;

- організація контролю за здійсненням заходів спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури в осінньо-зимовий період;

- надання пропозицій щодо облаштування об’єктів благоустрою;

- координація роботи, пов’язаної з наданням населенню житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форм власності;

- візування проектів рішень селищної ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на предмет їх відповідності генеральним планам населених пунктів та іншій містобудівній документації;

- здійснення аудиту та обліку житлового фонду в громаді та контроль за його використанням;

- здійснення обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

- забезпечення, в установленому порядку, своєчасного розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, та вжиття відповідних заходів;

- складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою шляхом визначення виконавчим комітетом селищної ради уповноважених на те осіб, із числа працівників сектору;

- погодження місця розміщення об`єктів зовнішньої реклами;

- надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері;

- управління майном об'єктів комунальної власності з метою їх належного утримання, ефективного використання та експлуатації, розвитку діяльності для потреб територіальної громади;

- підготовка пропозицій щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств комунальної власності;

- підготовка пропозицій щодо заслуховування звітів про роботу керівників комунальних підприємств та закладів;

- підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації, та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, організація виконання цих програм, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна; Вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності.

- здійснення повноважень, володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконання усіх операцій, передача об'єктів комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здача їх в оренду, надання дозволу підприємствам комунальної власності бути орендодавцями майна, що належить до комунальної власності територіальної громади;

- підготовка пропозицій щодо комплексного розвитку комунального господарства селища з метою найповнішого задоволення потреб населення, установ та організацій  в усіх видах комунальних послуг;

- розгляд пропозицій щодо удосконалення структури управління комунальними господарствами, розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і об'єктів комунального господарства незалежно від форм власності, перевірки ходу виконання рішень селищної ради з цих питань;

- здійснення в межах своєї компетенції контролю за станом експлуатації та утримання об'єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

- організація благоустрою селища, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, здійснення контролю за станом благоустрою територій об'єктів комунальної власності, організація озеленення, створення місць відпочинку громадян;

- організація за рахунок коштів місцевого бюджету і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також доріг місцевого значення;

- виконання інших завдань та функцій відповідно до чинного законодавства.

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕКТОРУ

3.1. Структура, чисельність працівників та положення про сектор архітектури, будівництва, містобудування, комунального майна та послуг затверджуються рішенням селищної ради і мають забезпечувати якісне виконання покладених на сектор завдань і функцій.

3.2. Діяльність сектору здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти сектору працюють на основі плану роботи сектору та індивідуальних планів роботи.

3.2. Завідувач сектору здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує один із працівників сектору згідно розпорядження селищного голови.

3.4. Виконавчий комітет Ладанської селищної ради зобов’язаний створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечити їх приміщенням, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

 

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАВІДУВАЧА СЕКТОРУ, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Особа, яка призначається на посаду завідувача сектору, повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту, стаж роботи має бути не менше 5 років та відповідний досвід роботи відповідного спрямування в органах місцевого самоврядування,  на державній службі або в інших підприємствах, установах чи організаціях.

4.3. Завідувач сектору:

4.2.1. здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і виконання своїх функцій;

4.3.2. бере участь у розробленні нормативно-правових актів;

4.3.3. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету селищної ради, сесіях селищної ради з питань, що належать до компетенції сектору, бере участь у їх засіданнях;

4.3.4. вносить пропозиції селищному голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників сектору;

4.3.5. забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності сектору, вживає заходів до його поліпшення;

4.3.6. вносить пропозиції селищному голові щодо структури і штату працівників сектору;

4.3.7. розробляє посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників сектору;

4.3.8. в межах своєї компетенції дає доручення працівникам сектору та здійснює контроль за їх виконанням;

4.3.9. планує роботу сектору, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету селищної ради;

4.3.10. від імені сектору та в межах завдань покладених на сектор підписує документи, пов’язані з діяльністю сектору;

4.3.11. представляє сектор у відносинах з виконавчими органами селищної ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

4.3.12. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про сектор;

4.3.13. забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.3.14. несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.4. У разі перебування завідувача сектору у відпустці, тривалому відрядженні або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням селищного голови обов’язки завідувача виконує один із працівників сектору, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СЕКТОРУ

5.1. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

5.2. Працівники сектору діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються селищним головою.

5.3. Для виконання визначених завдань та функцій працівники сектору мають право:

5.3.1. одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, селищної ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відноси, а також матеріали  документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3.2. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, представляти селищну раду з цих питань в органах державної влади, на підприємствах, установах чи організаціях;

5.3.3. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.3.4. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3.5. вносити селищному голові, виконкому, селищній раді пропозиції по покращенню роботи комунальних підприємств, вирішенню питань водопостачання, збирання, транспортування та знешкодженню побутових відходів, розробці схеми санітарної очистки населених пунктів Ладанської територіальної громади;

5.3.6. вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти селищної інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей.

5.3.7. за дорученням керівництва селищної ради представляти інтереси селищної ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

5.3.8. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

5.3.9. брати участь у засіданнях сесій селищної ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в селищній раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

5.3.10. вимагати від керівництва належних умов праці для працівників сектору, підвищення їх кваліфікації;

5.3.11. залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.4. Працівники сектору зобов’язані:

- дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

- працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів;

- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків;

- підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, містобудування, комунального майна та послуг, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

- утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі;

- поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами;

- дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

- проявляти ініціативність у роботі;

- дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

- підтримувати авторитет селищної ради, її виконавчих органів та громади.

- зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

- не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

- проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.5. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

- брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України;

- вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними;

- виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

- приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю;

- брати участь у страйках.

 

VI. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ

6.1. Трудові відносини працівників сектору регулюються Кодексом законів про працю України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

6.2. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників сектору здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів згідно із затвердженим штатним розписом, займаними посадами, присвоєними рангами посадових осіб місцевого самоврядування, надбавками за вислугу років та за високі досягнення у праці або за виконання важливої роботи, а також преміями.

6.3. Сектор фінансується за рахунок коштів бюджету громади, виділених на його утримання.

6.4. Сектор володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЕКТОРУ

7.1. Завідувач сектору несе персональну відповідальність за несвоєчасне і неякісне виконання завдань, функцій покладених на сектор, передбачених цим положенням та посадовими інструкціями.

7.2. Працівники сектору несуть відповідальність за недотримання Положення про сектор, бездіяльність або невиконання наданих прав; порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики, поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

7.3. У разі неналежного виконання своїх обов’язків несуть відповідальність відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7.4. Несуть відповідальність за збереження документів, які надійшли у сектор.

7.5. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

VIII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

8.1.  Сектор при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними селищною радою, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбаченими чинним законодавством України.

8.2. Працівники сектору забезпечують реалізацію державної політики у сфері архітектури, будівництва, містобудування, комунального майна та послуг селищної ради та її виконавчого комітету та взаємодіють у своїй роботі з відповідними структурами.

8.3. Порядок взаємодії працівників сектору, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері архітектури, будівництва, містобудування, комунального майна та послуг відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.

 

IX. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Покладання на сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності сектору, не допускається.

9.2. Положення про сектор земельних відносин селищної ради затверджується рішенням Ладанської селищної ради.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Реорганізація чи ліквідація сектору здійснюється на підставі рішення Ладанської селищної ради.ммммммм