Фото без опису

У ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ НЕДОПУЩЕННЯ ЗАГИБЕЛІ БДЖІЛ

ДОПОМОЖЕ ЕЛЕМЕНТАРНА ПОРЯДНІСТЬ І СПІВПРАЦЯ

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПАСІЧНИКАМИ

 

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ПАСІЧНИКІВ

НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ:

 1. Пасічники повинні отримати ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку у територіальному органі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, для чого необхідно здати зразки бджіл на аналізи для виключення наявності захворювань бджіл.
 2. Поставити пасіку на облік у за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом в органах місцевого самоврядування за місцем постійного розташування пасіки, а у випадку кочівлі – у в орган місцевого самоврядування, на територію якої прибули на кочівлю. Реєстрація пасіки проводиться за заявою про реєстрацію пасіки власника пасіки або уповноваженої ним особи в день звернення.

До заяви додається засвідчена заявником копія паспорта пасіки.

У заяві зазначаються:

 • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи);
 • найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);
 • місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи - підприємця);
 • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця);
 • контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

При зміні назви чи адреси пасіки, її власник повинен проінформувати про це органах місцевого самоврядування, сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства за місцем постійного розташування пасіки протягом 10 днів.

Пасічники повинні отримати ветеринарне свідоцтво на перевезення бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських культур за межі області.

Розміщувати пасіки на земельних ділянках, які належать їм на правах власності або користування, відповідно ст. 15 Закону України «Про бджільництво», а розміщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою.

У разі перевезення бджолиних сімей з місця фактичного розташування пасіки, зазначеного під час її реєстрації, власник пасіки або уповноважена ним особа зобов'язаний за два календарних дні повідомити органи місцевого самоврядування, на території яких він планує розмістити пасіку, про дату ввезення та вивезення пасік, надати свої контактні дані (номер телефону та адресу електронної пошти).

Бджолярі повинні повідомити Заявою сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства на територію яких поставлені пасіки, про місце постійного розташування пасіки, біля якого поля знаходяться бджолосім’ї.

Доведення змісту завчасного повідомлення про проведення обробітку засобами захисту рослин до відома власників пасік здійснюється шляхом його опублікування на офіційній інтернет-сторінці органів місцевого самоврядування або в засобах масової інформації місцевого рівня або оголошення завчасного повідомлення по радіо та/або телебаченню місцевого рівня, а також шляхом його надсилання особистим повідомленням на телефон чи на електронну адресу, зазначені під час реєстрації або кочівлі пасіки.

При отриманні повідомлення від організації про проведення обробітку сільськогосподарських культур пасічник повинен вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженням при застосуванні пестицидів.

У випадку авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів вивезти пасіку до іншого місця медозбору на відстань понад 5 км від місць проведення авіаційних обробок на період до 5 діб, а при проведенні наземних обробіток на відстань 3–5 км від місць проведення наземного обприскування.

Пасічник, який не повідомив органи місцевого самоврядування за місцем розміщення пасіки про перебування пасіки, бере на себе всі ризики завдання шкоди або загибелі пасіки внаслідок застосування засобів захисту рослин.

 

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Відповідно статті 37 Закону України «Про бджільництво», «Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин» затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 338 від 19 лютого 2021 року зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04 березня 2021 року за № 283/35905 за три дні до проведення обробітку керівник сповіщає пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ та (населення) даної місцевості (преса, подвірні обходи, органи місцевого самоврядування.):

- дата і час початку робіт із застосування засобів захисту рослин;

- територія майбутнього застосування засобів захисту рослин (площа (га), кадастровий номер (за наявності), місце знаходження ділянки тощо);

- назва препарату, діючі речовини та клас небезпеки запланованих до застосування засобів захисту рослин;

- спосіб (метод) застосування засобів захисту рослин;

- терміни ізоляції бджолиних сімей відповідно до класу небезпеки засобів захисту рослин;

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) для фізичних осіб або повне найменування для суб'єктів господарювання;

- дані для зв'язку з фізичними особами та суб'єктами господарювання (номер телефону та адреса електронної пошти);

- відомості про сільськогосподарську культуру, що обробляється засобами захисту рослин.

Усі роботи із засобами захисту рослин слід проводити у вечірні та ранкові години в період відсутності льоту бджіл при мінімальних висхідних повітряних потоках за швидкості вітру до 4 м/с.

Як виняток, допускається проведення обробок удень у похмурі та прохолодні денні години з температурою навколишнього повітря нижче +10° C.

Заборонено обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

На період обробки власник пасіки повинен вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін (не більше ніж 12 годин), передбачений обмеженнями в разі застосування засобів захисту рослин.

Під час застосування засобів захисту рослин в умовах закритого ґрунту обробку проводять увечері після закінчення льоту бджіл або бджіл ізолюють у вуликах на строк, передбачений обмеженнями щодо застосування засобів захисту рослин.

До роботи із засобами захисту рослин допускаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідне посвідчення (допуск), допуск та наряд на виконання робіт з пестицидами відповідно до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року №746.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!!! фізичних осіб та суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність на території Ладанської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області, про придбання агрохімікатів для застосування у 2021 році, які занесені до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ПАСІЧНИКІВ:

Відповідно до статті 38 Закону України «Про бджільництво» визначено відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва:

 • неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин;
 • порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл;
 • реалізації продуктів бджільництва та їх сумішей, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи;
 • ухиленні від обов'язкової ветеринарно-санітарної експертизи продуктів бджільництва та їх сумішей;
 • порушенні правил ввезення на територію України та вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва;
 • реалізації на території України не зареєстрованих в Україні засобів захисту бджіл.

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» визначено відповідальність за порушення законодавства:

 • приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;
 • недотриманні вимог, санітарних норм і правил та інших нормативно-правових актів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування (крім технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин);
 • забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, ґрунту, води, повітря;
 • порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;
 • застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;
 • порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;
 • невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль;
 • використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень законодавства про бджільництво, про пестициди та агрохімікати, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

 

                                                                                                          З ПОВАГОЮ,

                                                                                                          ЛАДАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА